Bản in     Gởi bài viết  
Kết quả tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2015 

Năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã tích cực triển khai nhiều hoạt động chỉ đạo tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 85-HD/BTGTW ngày 18/9/2009 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện Thông báo Kết luận số 246- TB/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, hướng dẫn các cơ quan báo chí, các sở, ngành, địa phương tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, từng bước đưa công tác tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động vào nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Năm 2015, Sở đã chủ trì, phối hợp tổ chức 12 Hội nghị giao ban báo chí hàng tháng để nhận xét, đánh giá công tác thông tin tuyên truyền và định hướng thông tin trên báo chí địa phương. Quan tâm chỉ đạo, theo dõi các cơ quan báo chí xây dựng và duy trì các chuyên mục, chuyên trang, tăng thời lượng chương trình trên sóng phát thanh, truyền hình để tuyên truyền đậm nét việc triển khai thực hiện Cuộc vận động; tăng cường các nội dung tin bài phản ánh, tuyên truyền, vận động ý thức người dân trong mua sắm; quảng bá các sản phẩm, hàng hóa do Việt Nam sản xuất; tuyên truyền các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động, các sản phẩm, hàng hóa được người tiêu dùng ưu chuộng. Bên cạnh đó, thông qua 04 cuộc gặp mặt cơ quan đại diện, phóng viên thường trú của báo Trung ương, ngành, địa phương khác hoạt động trên địa bàn Sở đã định hướng, đề nghị tăng cường tin, bài thông tin, phản ánh về hưởng ứng Cuộc vận động.

Sở đã ban hành 15 Thông báo, Công văn chỉ đạo các phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền về Cuộc vận động bằng nhiều hình thức, trong đó tập trung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Hướng dẫn các địa phương, đơn vị lồng ghép tuyên truyền Cuộc vận động với thực hiện tuyên truyền phòng chống lạm phát, những giải pháp đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, về bình ổn giá, tạo đồng thuận cao trong xã hội về triển khai thực hiện Cuộc vận động.

Lồng ghép triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, Đề án 212… Sở đã tổ chức tập huấn kỹ năng, kinh nghiệp tuyên truyền và giới thiệu, phổ biến rộng rãi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và bảo về quyền lợi của người tiêu dùng đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Ngoài ra, trong các Hội nghị giao ban, sinh hoạt chuyên môn, chi bộ, đoàn thể..., Sở cũng đã tập trung triển khai, quán triệt thực hiện Cuộc vận động cho toàn thể cán bộ, người lao động trong cơ quan; nâng cao trách nhiệm, ý thức ưu tiên mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm, đồ dùng của cơ quan, gia đình công chức, viên chức, nhân viên do Việt Nam sản xuất.

Qua công tác theo dõi, quản lý báo chí cho thấy, hàng quý có từ 10-15% tỷ lệ tin, bài của đội ngũ phóng viên thường trú báo Trung ương, ngành, địa phương khác phản ánh về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ở Quảng Bình. Các cơ quan báo chí, truyền thông địa phương đã tích cực tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về triển khai thực hiện Cuộc vận động, tập trung giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình, những mô hình hay, cách làm mới, chú trọng tuyên truyền thay đổi hành vi mua sắm, ưu tiên người Việt Nam dùng hàng Việt Nam.

Báo Quảng Bình duy trì thường xuyên Chuyên mục “Người Việt dùng hàng Việt là yêu nước Việt” với số lượng 2 trang/1 tháng, bảo đảm phản ánh kịp thời diễn biến tình hình thị trường hàng hóa và các thông tin tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động. Có trên 100 tin, bài hướng dẫn pháp luật; trang bị kiến thức, nâng cao hiểu biết trong lựa chọn, phát hiện hàng giả khi mua sắm, giúp người tiêu dùng có nhận thức đúng trong sử dụng hàng hóa, dịch vụ, “tẩy chay” các mặt hàng không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ…. Gần 100 tin, bài, phóng sự phản ánh công tác giới thiệu, biểu dương các điển hình trong công tác tuyên truyền hàng hóa sản xuất trong nước; xử lý hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và uy tín doanh nghiệp; hỗ trợ đưa hàng Việt Nam về nông thôn.

Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình đã phát gần 250 tin, bài về Cuộc vận động. Phối hợp với UBMTTQVN tỉnh mở chuyên mục để đưa tin, phản ánh các hoạt động nổi bật về tuyên truyền “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” như tuyên truyền về Hội chợ thương mại Quảng Bình, Hội chợ rằm tháng Ba tại Minh Hóa, đặc biệt tuyên truyền, giới thiệu các sản phẩm do Quảng Bình sản xuất, mang thương hiệu Quảng Bình ra tỉnh bạn và nước ngoài; giới thiệu những ngành nghề mới đang được các địa phương quan tâm phát triển như sản xuất gạch bloc, nuôi cá sấu, nuôi nhím, nuôi dúi...

Tạp chí Văn Hóa Quảng Bình, Tạp chí Sinh hoạt chi bộ, Tạp chí An ninh trật tự, các bản tin sở, ngành, địa phương đã dành thời lượng tuyên truyền Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thông qua các chuyên mục Chính sách và Pháp luật, Văn hóa - Xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tập trung tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên trên hệ thống truyền thanh cơ sở xã, thôn và các hình thức tờ gấp, áp phíp, băng rông..., chú trọng tuyên truyền ở vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Trong thời gian tới, để thực hiện Kế hoạch số 3658/KH-BTTTT ngày 10/11/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và nâng cao hiệu quả tuyên truyền Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh, Sở thông tin và Truyền thông Quảng Bình sẽ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền về Cuộc vận động trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là Báo, Đài và hệ thống truyền thanh cơ sở; chỉ đạo duy trì thường xuyên, hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động liên quan đến Cuộc vận động, nhất là tuyên truyền về Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2015-2016; thường xuyên hướng dẫn, tư vấn, cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin... phục vụ cho công tác tuyên truyền; triển khai lồng ghép nội dung tuyên truyền Cuộc vận động với các cuộc vận động, chương trình, dự án khác; tích cực tổ chức và đề nghị các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong triển khai nhiệm vụ tuyên truyền.

Bên cạnh đó, Sở sẽ tiếp tục đề xuất với Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp bổ sung các tài liệu tuyên truyền về Cuộc vận động, đặc biệt là cập nhật danh mục các sản phẩm thương hiệu Việt; báo cáo với Ban chỉ đạo tỉnh xem xét hỗ trợ ngân sách cho Sở, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí để đảm bảo kinh phí triển khai tuyên truyền.

PHÒNG BÁO CHÍ - XUẤT BẢN

[Trở về]