Bản in     Gởi bài viết  
Kết quả kiểm tra việc khai thác cát trái phép tại xã Quảng Thọ 

Ngày 08/4/2017, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống có đăng bài Thị xã Ba Đồn (Quảng Bình): Bờ biển bị “cát tặc” tàn phá của tác giả Đại Xuân phản ánh nạn khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép đang diễn ra ồ ạt trên địa bàn xã Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin và báo cáo UBND tỉnh bằng Văn bản số 719/STNMT-TTr ngày 24/4/2017.

Theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND thị xã Ba Đồn, UBND phường Quảng Thọ triển khai thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn, nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định tại Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Kính thông tin với các cơ quan báo chí và bạn đọc!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[Trở về]