Bản in     Gởi bài viết  
Kết quả kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2015 

Thực hiện Quyết định số 164/QĐ-BCĐ ngày 04/12/2015 của Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh Quảng Bình về việc thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước năm 2015, Đoàn Kiểm tra đã trực tiếp tại 11 cơ quan, đơn vị, gồm các Sở: Công Thương, Tài nguyên Môi trường, Tư pháp, Ban Quản lý Khu kinh tế; UBND các huyện Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy; UBND thành phố Đồng Hới, UBND thị xã Ba Đồn và UBND phường Bắc Lý.

Kết quả cụ thể: Download file Báo cáo tại đây!

[Trở về]