Bản in     Gởi bài viết  
Kết quả kiểm tra hoạt động khai thác đá của Công ty Đại Phúc ở Tuyên Hóa 

Ngày 01/4/2017, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống có đăng bài Quảng Bình: Công ty Đại Phúc hoạt động trở lại tiếp tục “tra tấn” người dân của tác giả nhóm PV phản ánh việc khai thác đá gây ô nhiễm môi trường, hư hỏng hạ tầng giao thông ở huyện Tuyên Hóa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND huyện Tuyên Hóa, UBND xã Thuận Hóa tổ chức kiểm tra đột xuất tình hình hoạt động của Công ty Đại Phúc. Kết quả kiểm tra đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 641/STNMT-TTr ngày 13/4/2017.

Kính thông tin với các cơ quan báo chí và bạn đọc!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[Trở về]