Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước quý II năm 2019 
Ngày 12/6/2019, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông (TTTT) quý II/2019. Hội nghị được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến tại 66 điểm cầu truyền hình trên toàn quốc. 
 Xem nội dung kết luận tại đây!
[Trở về]