Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước quý II năm 2019 
Ngày 12/6/2019, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông (TTTT) quý II/2019. Hội nghị được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến tại 66 điểm cầu truyền hình trên toàn quốc. 
 Xem nội dung kết luận tại đây!
[Trở về]