Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN, phát triển chính quyền số và bảo đảm ATTTM trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025 

(Website Sở TT&TT) Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch số 2394/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025.

Download Kế hoạch số 2394 tại đây!

[Trở về]