Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch triển khai đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT" tại Quảng Bình 
(Website STTTT) - Ngày 03/6/2011, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1102/KH-UBND về việc triển khai đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT" tại Quảng Bình.
Xem nội dung chi tiết của Kế hoạch
[Trở về]