Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch tiếp nhận, vận chuyển công dân tỉnh Quảng Bình đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, có nguyện vọng chính đáng được trở về Quảng Bình 
Kế hoạch số 1540/KH-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về Kế hoạch tiếp nhận, vận chuyển công dân tỉnh Quảng Bình đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, có nguyện vọng chính đáng được trở về Quảng Bình. 
 Xem nội dung kế hoạch tại đây!

P.TTBCXB

[Trở về]