Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2017 

Ngày 26/12/2016, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 1118/KH-STTTT về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017.

Download Kế hoạch tại đây!

THANH TRA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[Trở về]