Bản in     Gởi bài viết  
Joomla vá lỗ hổng SQL Injection 
Ngày 18/5/2017, Công ty Joomla (Úc) đã phát hành bản vá lỗ hổng SQL Injection - lỗ hổng nghiêm trọng có thể bị tin tặc khai thác từ xa để lấy cắp thông tin và tấn công các trang web.

Lỗ hổng CVE-2017-8917, được phát hiện bởi chuyên gia Marc Alexandre Montpas của công ty bảo mật Sucuri (Hoa Kỳ), ảnh hưởng đến Joomla 3.7.0. Bản cập nhật 3.7.1 đã khắc phục vấn đề này.
Theo Montpas, lỗ hổng chỉ ảnh hưởng đến Joomla 3.7 do liên quan đến com_fields - một thành phần mới có trong phiên bản này. Bởi com_fields là thành phần công khai nên bất kỳ ai cũng có thể khai thác lỗ hổng mà không cần tài khoản được phân quyền trên trang web. Kẻ tấn công có thể khai thác lỗ hổng để chèn các truy vấn SQL qua một URL giả mạo.
Tin tặccó nhiều cách để lợi dụng lỗ hổng như: lấy cắp mật khẩu hàm băm, chiếm quyền điều khiển một phiên đăng nhập của người dùng. Nếu đó là phiên đăng nhập quản trị, tin tặc có thể xâm nhập toàn bộ trang web.
Người dùng Joomla được khuyến cáo cập nhật bản vá trong thời gian sớm nhất có thể. Công ty Joomla đã đưa ra thông báo an ninh tới người dùng trước khi phát hành bản cập nhật.
Mặc dù không đưa ra mã khai thác (PoC), nhưng Sucuri đã công bố chi tiết kỹ thuật về lỗ hổng.
Trước đó, vào tháng 10/2016, tin tặc đã khai thác một số lỗ hổng của Joomla trong vòng vài giờ sau khi các lỗ hổng này bị tiết lộ. Mặc dù khi đó chỉ có một số thông tin về lỗ hổng được công khai, tin tặc đã leo thang đặc quyền để tạo ra tài khoản người dùng giả mạo trên các trang web phổ biến.

Hồng Loan (Theo Securityweeks)

[Trở về]