Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Hưởng ứng Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới năm 2020 
Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) lấy ngày 17/5 - Ngày thành lập ITU làm Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới.
 

Năm 2020, ITU tổ chức kỷ niệm Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới với chủ đề “Kết nối 2030: Vai trò của ICTs đối với các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)” ("Connect 2030: ICTs for the Sustainable Development Goals (SDGs)".
Với chủ đề này, Tổng thư ký ITU Houlin Zhao kêu gọi tất cả mọi người cùng tham gia thúc đẩy Chương trình nghị sự kết nối 2030 của ITU, một tầm nhìn chung toàn cầu để thu hẹp khoảng cách số. Đồng thời sử dụng sức mạnh của ICT để hỗ trợ cho Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.
Tổng thư ký ITU mong muốn thế giới chứng kiến những công nghệ mới như 5G và giao thông thông minh, Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuỗi khối (blockchain) có thể cải thiện cuộc sống của mọi người và tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội.
Những công nghệ và sáng tạo mới này có tiềm năng to lớn, đáp ứng sự phát triển của loài người, là một công cụ mạnh mẽ để đạt được mọi mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc.
Theo Tổng thư ký ITU, gần một nửa dân số thế giới vẫn chưa được sử dụng Internet và tăng trưởng chung về kết nối ICT vẫn chậm."Chúng ta cần phối hợp và nỗ lực gấp đôi để kết nối mọi người với nền kinh tế số toàn cầu", ông Houlin Zhao nhấn mạnh.
Nhân Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới, Tổng thư ký ITU kêu gọi các quốc gia thành viên khai thác ICT để thúc đẩy tăng trưởng bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường và phát triển toàn diện cho mọi người, mọi nơi.


Mạnh Tuấn

[Trở về]