Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021-2022 
Ngày 08/7/2021 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 189-CV/BTGTU về việc tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021-2022 
 Nội dung công văn!

 

[Trở về]