Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn thực hiện Thông tư 24/2015/TT-BTTTT về tài nguyên Internet 

Triển khai Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã có Công văn số 29/STTTT-CNTT ngày 13/01/2016 gửi các cơ quan, đơn vị, cá nhân chủ quản tên miền internet trên địa bàn tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện.

Download Công văn của Sở TT&TT tại đây!

Toàn văn Thông tư 24 và các phụ lục biểu mẫu có thể tra cứu trên Trang TTĐT của Sở TT&TT Quảng Bình, địa chỉ: https://stttt.quangbinh.gov.vn, mục "Hệ thống VB ngành TTTT".

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

[Trở về]