Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn phản ánh về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 
Ngày 14/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2020. Nhằm ngăn chặn kịp thời tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, đề nghị các tổ chức, cá nhân thực hiện như sau:  
1. Phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác
Thuê bao có thể phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác bằng cách thực hiện soạn tin nhắn theo cú pháp gửi đầu số 5656. Tất cả các tin nhắn gửi tới đầu số 5656 đều miễn phí.
- Cú pháp phản ánh cuộc gọi rác:
V[nguồn phát tán][nội dung cuộc gọi rác] gửi 5656
Hoặc V(nguồn phát tán)(nội dung cuộc gọi rác) gửi 5656
- Cú pháp phản ánh tin nhắn rác:
S[nguồn phát tán][nội dung tin nhắn rác] gửi 5656
Hoặc S(nguồn phát tán)(nội dung tin nhắn rác) gửi 5656
2. Danh sách không quảng cáo (DNC)
- Danh sách không quảng cáo (hay còn gọi là danhsach DNC) là tập hợp số thuê bao đăng ký không nhận tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo nào.
- Tổ chức, cá nhân không được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thực hiện cuộc gọi quảng cáo tới danh sách không quảng cáo.
- Thuê bao có quyền đăng ký vào hoặc rút ra khỏi Danh sách không quảng cáo đối với số điện thoại thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.
Để đăng ký vào danh sách không quảng cáo: DK DNC gửi 5656
Để hủy đăng ký Danh sách không quảng cáo: HUY DNC gửi 5656
- Tất cả các tin nhắn gửi tới đầu số 5656 đầu miễn phí.
3. Doanh nghiệp, cá nhân gửi quảng cáo
- Tổ chức, cá nhân chỉ được sử dụng tên đinh danh để gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo.
- Không được phép sử dụng số điện thoại để gửi tin nhắn quảng cáo hoặc gọi điện thoại quảng cáo.
- Tổ chức, cá nhân không được phép gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện quảng cáo tới số điện thoại trong Danh sách không quảng cáo (danh sách DNC).
Chi tiết xem tại http://khongquangcao.ais.gov.vn
- Tổ chức, cá nhân chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến thuê bao khi được sự đồng ý trước về việc nhận quảng cáo.
- Hành vi gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong danh sách không quảng cáo, số tiền phạt người vi phạm phải nộp là 80 – 100 triệu đồng, thậm chí có thể buộc thu hồi số điện thoại vi phạm (quy định tại Khoản 7a và Khoản 10 Điều 32 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP).


Trần Thị Diện (Sở TT&TT)
 

[Trở về]