Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp theo quy định tại Thông tư 09/2014/TT-BTTTT 
Ngày 24/11/2014, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã ban hành văn bản số 857/STTTT-BCXB về hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp theo quy định tại Thông tư 09/2014/TT-BTTTT.
Xem chi tiết Công văn 857 tại đây

Tham khảo thêm: Nghị định 72 của Chính phủ; Thông tư 09 của Bộ TT&TT và  Các biểu mẫu kèm theo TT09

PHÒNG BÁO CHÍ XUẤT BẢN

[Trở về]