Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn hoạt động quản lý nhà nước về TT&TT cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

Ngày 17/7/2014, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã ban hành văn bản số 484/HD-STTTT hướng dẫn hoạt động quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Xem chi tiết Hướng dẫn tại đây

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[Trở về]