Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn bảo đảm ATTT cho Trung tâm dữ liệu phục vụ Chính phủ điện tử 

Ngày 19/6/2020, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 486/CATTT-ATHTTT về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho Trung tâm dữ liệu phục vụ Chính phủ điện tử.

Theo đó, Cục An toàn thông tin ban hành “Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho Trung tâm dữ liệu phục vụ Chính phủ điện tử”. Tài liệu hướng dẫn này đưa ra các yêu cầu an toàn thông tin cơ bản và hướng dẫn cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Trung tâm dữ liệu xây dựng phương án bảo đảm an toàn thông tin cho Trung tâm dữ liệu phục vụ Chính phủ điện tử.

Download tại đây:    Công văn của Cục ATTTT       Tài liệu hướng dẫn kèm theo

Sở Thông tin và Truyền thông

[Trở về]