Văn bản mới về ATTTT
    Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn bảo đảm ATTT cho hệ thống QLVB&ĐH 

Ngày 06/9/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 3001/BTTTT-CATTT về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Download Công văn 3001 tại đây!

[Trở về]