Văn bản mới về ATTTT
Tài liệu tập huấn và diễn tập ATTTM năm 2020 của Sở TT&TT 

Trong 02 ngày 24 và 25/12/2020, tại Sở Thông tin và Truyền thông diễn ra lớp Tập huấn và diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin năm 2020 cho Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng và cán bộ đầu...

Xem tiếp
Hướng dẫn đảm bảo ATTT cho người dùng sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ 

Ngày 16/12/2020, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ có Công văn số 458/CTSBMTT-QTHT về việc đảm bảo an toàn thông tin trong sử dụng dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Xem tiếp
Hướng dẫn bảo đảm ATTT cho Trung tâm dữ liệu phục vụ Chính phủ điện tử 

Ngày 19/6/2020, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 486/CATTT-ATHTTT về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho Trung tâm dữ liệu phục vụ Chính phủ điện tử.

Xem tiếp
4 công cụ "Make in Vietnam" miễn phí giúp giao dịch trực tuyến an toàn 

Kiểm tra địa chỉ IP, kiểm tra website phishing, phòng chống tấn công giả mạo email và kiểm tra lộ lọt thông tin tài khoản là 4 công cụ hữu ích đang được Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng...

Xem tiếp
Hướng dẫn mô hình bảo đảm an toàn thông tin cấp bộ, tỉnh 

Ngày 08/4/2020, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản số 235/CATTT-ATHTT về việc hướng dẫn mô hình đảm bảo an toàn thông tin cấp bộ, tỉnh.

Xem tiếp