Bản in     Gởi bài viết  
Hội thảo Hoàng Sa - Trường Sa: Sự thật lịch sử 

Thực hiện Chương trình tuyên truyền về công tác biển đảo, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình kính giới thiệu video clip về Hội thảo "Hoàng Sa - Trường Sa: Sự thật lịch sử" (Đà Nẵng, 20-21/6/2014)

Chọn xem Video clip theo các ngôn ngữ dưới đây:

- Bản tiếng Việt

- Bản tiếng Anh

[Trở về]