Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới và triển khai nhiệm vụ năm 2020 

Sáng 3/12/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Hoàng Việt Hùng, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Tham dự tại các điểm cầu có đại diện các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp bưu chính - viễn thông, Phòng VH-TT, Đài TT-TH cấp huyện, UBND cấp xã.

Thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Ngành TT&TT tỉnh đã có những kết quả nhất định, góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, miền núi. Đến nay, toàn tỉnh có 117/136 xã đạt tiêu chí TT&TT, đạt 86%. Công tác thông tin, tuyên truyền về NTM được Sở TT&TT và các cơ quan báo chí, truyền thông chú trọng thực hiện. Sở TT&TT đã chủ trì tổ chức 3 cuộc Liên hoan thông tin lưu động về xây dựng NTM và 01 Giải Báo chí tuyên truyền về NTM, 01 Liên hoan truyền thanh cơ sở về NTM. Hạ tầng CNTT, đặc biệt là hệ thống phần mềm dùng chung được triển khai đồng bộ tại 157/159 xã, phường. Tuy vậy, việc triển khai tiêu chí NTM Ngành TT&TT cũng còn những khó khăn: Điều kiện kinh phí thực hiện NTM còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư, xây dựng, nâng cấp hệ thống Đài Truyền thanh cấp xã; ứng dụng CNTT, sử dụng các phần mềm quản lý văn bản và điều hành, một cửa điện tử ở cấp xã hiệu quả chưa cao. Chưa có cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp bưu chính - viễn thông trong triển khai thực hiện nâng cấp hạ tầng, dịch vụ tại các khu vực miền núi, khu vực đặc biệt khó khăn. Hiện 02 xã đặc biệt khó khăn Tân Trạch và Thượng Trạch, huyện Bố Trạch đến nay vẫn chưa có internet băng rộng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên đề: "Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 8.1, 8.2, 8.3 về bảo đảm chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet và hệ thống đài truyền thanh cơ sở trong xây dựng NTM”; “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 8.4 ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng NTM gắn với việc xây dựng chính quyền điện tử.”

Ảnh: Đ/c Hoàng Việt Hùng, Giám đốc Sở TT&TT tặng giấy khen cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện tiêu chí TT&TT trong xây dựng NTM.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Việt Hùng, Giám đốc Sở TT&TT đã ghi nhận sự đóng góp, phối hợp tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp trong triển khai thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới lĩnh vực TT&TT. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong năm 2020 đó là: Nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; tăng cường đầu tư, phát triển hạ tầng, dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, nhu cầu thông tin của người dân; duy trì bền vững, nâng cao chất lượng của tiêu chí thông tin và truyền thông; triển khai xây dựng hệ thống Trang TTĐT cấp xã trên địa bàn tỉnh; đầu tư lắp đặt, nâng cấp hệ thống Đài truyền thanh cơ sở…

Nhân dịp này, Sở TT&TT đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện tiêu chí TT&TT trong xây dựng NTM. 

                                                                     Thúy Nhung

 

[Trở về]