Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị triển khai công tác chỉnh trang cáp thông tin năm 2018 

Ngày 01/3/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai công tác chỉnh trang cáp thông tin năm 2018. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chỉnh trang thí điểm cáp thông tin trong năm 2017; các đơn vị Điện lực Quảng Bình, Viettel Quảng Bình, Công ty CP Môi trường  và Phát triển đô thị báo cáo kế hoạch chỉnh trang năm 2018; các Sở, ngành, đơn vị tham gia Hội nghị đã phát biểu ý kiến.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được việc thực hiện thí điểm chỉnh trang cáp thông tin năm 2017, trong đó ghi nhận vai trò quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, sự phối hợp tích cực của Công ty Điện lực Quảng Bình, các đơn vị liên quan,... biểu dương Viettel Quảng Bình đã tiên phong chủ trì đảm nhận việc chỉnh trang 21 tuyến với trên 20km cáp thông tin tại thành phố Đồng Hới và sự phối hợp của các doanh nghiệp viễn thông hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tuy vậy, quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại, hạn chế trong việc phối hợp giữa các đơn vị, việc thu hồi cáp thông tin không còn sử dụng chưa triệt để, các doanh nghiệp vào cuộc chậm...

Trong thời gian tới, để góp phần chỉnh trang đô thị tại Đồng Hới và khu vực đô thị các huyện, thị xã tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, nhằm thúc đẩy dịch vụ du lịch của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND cấp huyện, các doanh nghiệp phải đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh và Thông báo số 2890/TB-VPUBND ngày 18/8/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về việc chỉnh trang cáp thông tin trên địa bàn tỉnh; giao Sở Thông tin và Truyền thông tích cực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác chỉnh trang cáp thông tin năm 2018 trên địa bàn thành phố Đồng Hới và tại các trung tâm huyện, thị xã; tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý cáp thông tin trên địa bàn; khẩn trương xây dựng đề án chỉnh trang, ngầm hóa cáp thông tin đồng bộ trên địa bàn tỉnh... Các Sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tích cực phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình thực hiện chỉnh trang cáp thông tin.

Hoàng Cường

 

[Trở về]