Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 

Ngày 06/01/2021, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã chủ trì, phối hợp Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI - Cục Tần số vô tuyến điện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp năm 2020 và kế hoạch phối hợp năm 2021 về công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Ông Hoàng Việt Hùng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình và Ông Nguyễn Thế Cường - Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực và cán bộ, chuyên viên các phòng chức năng thuộc Sở; Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI.

Trên cơ sở Kế hoạch số 04/KH-STTTT-TTVI ngày 06/11/2019 về việc phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tần số và thiết bị vô tuyến điện giữa Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI – Cục Tần số vô tuyến điện và Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình năm 2020, hai đơn vị đã phối hợp thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực hiện 02 cuộc thanh tra, kiểm tra để xử lý vi phạm, xử lý can nhiễu đối với 03 đơn vị; phối hợp cấp giấy phép tần số cho 02 Đài Truyền thanh - truyền hình cấp huyện, 05 Đài truyền thanh không dây, 72 phương tiện nghề cá sử dụng thiết bị vô tuyến điện tầm xa HF; hướng dẫn UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện chuyển đổi 21 Đài truyền thanh không dây đang hoạt động trong băng tần 87-108Mhz; công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an toàn thông tin vô tuyến điện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII….

Để ghi nhận những thành tích trong năm 2020, thay mặt Cục Tần số vô tuyến điện – Bộ Thông tin và Truyền thông, Ông Nguyễn Thế Cường - Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI đã trao Quyết định khen thưởng cho Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình về việc đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện năm 2020.

Hai cơ quan đã thông qua kế hoạch phối hợp cụ thể về công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2021 và thống nhất các giải pháp thực hiện để đạt hiệu quả cao./.

 Mạnh Tuấn

[Trở về]