Phiên bản thử nghiệm
Kỷ niệm trọng thể 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
Sáng 18-5, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 125...
Xem tiếp
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
Là một bộ phận quan trọng của văn hóa Việt Nam, văn hóa doanh nghiệp là sự hòa quyện những nhân tố văn hóa trong kinh doanh của cha ông ta với những tinh hoa văn hóa kinh doanh của các nền kinh tế...
Xem tiếp
Nông dân nỗ lực thi đua 
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", những năm qua, các cấp Hội Nông dân ở Tuyên Hoá đã tăng cường chỉ đạo, vận động các hội viên...
Xem tiếp
Tạo đà phát triển từ các phong trào thi đua yêu nước 
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21-5-2004 của Bộ Chính...
Xem tiếp
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực 
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới ban hành Kế hoạch số 19-KH/TU...
Xem tiếp