Bản in     Gởi bài viết  
Hoàng Sa - Trường Sa: Nơi ghi dấu hồn thiêng đất Việt 

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình kính giới thiệu đến quý vị và các bạn 4 tập video clip "Hoàng Sa - Trường Sa: Nơi ghi dấu hồn thiêng đất Việt" (Bản quyền thuộc Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao Việt Nam; Số GPXB: 04/GPPBP-CĐA/2012NB)

Chọn xem Video clip theo các ngôn ngữ dưới đây:

- Tập 1: bản tiếng Việt;   bản tiếng Anh;   bản tiếng Trung;   bản tiếng Pháp

- Tập 2: bản tiếng Việt;   bản tiếng Anh;   bản tiếng Trung;   bản tiếng Pháp

- Tập 3: bản tiếng Việt;   bản tiếng Anh;   bản tiếng Trung;   bản tiếng Pháp

- Tập 4: bản tiếng Việt;   bản tiếng Anh;   bản tiếng Trung;   bản tiếng Pháp

[Trở về]