Bản in     Gởi bài viết  
GS-TS HOÀNG CHÍ BẢO NÓI CHUYỆN TẠI QUẢNG BÌNH 
Gs-Ts Hoàng Chí Bảo kể chuyện Bác Hồ  tại Quảng Bình
 Xem clip tại đây
[Trở về]