Bản in     Gởi bài viết  
Giao ban tổng kết công tác phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện năm 2017 trên địa bàn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình 

Sáng ngày 22/11/2017, tại thành phố Đồng Hới, Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực VI - Cục Tần số vô tuyến điện và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình tổ chức Hội nghị giao ban tổng kết công tác phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện năm 2017. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình và đồng chí Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ TT&TT.

Năm 2017, Trung tâm TSVTĐKV6 đã phối hợp với các Sở TT&TT các tỉnh trong khu vực thực hiện công tác quản lý tần số và thiết bị sử dụng tần số vô tuyến điện ngày càng chặt chẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc quản lý TSVTĐ có sự phối hợp của Bộ đội Biên phòng, Chi cục Thủy sản, Phòng VH&TT cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn của 4 tỉnh.

Đến nay, Trung tâm TSVTĐKV6 quản lý cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có 5.148 giấy phép (với khoảng hơn 30.000 thiết bị VTĐ), bao gồm các loại giấy phép: mạng cố định: 30 GP; vi ba: 1.928 GP; lưu động dùng riêng: 268 GP; phát thanh - truyền hình: 220 GP; Đài tàu biển: 172 GP; vệ tinh: 18 GP; đài bờ và đài bờ liên lạc với tàu cá: 36 GP; đài truyền thanh không dây cấp xã: 949 GP; đài tàu cá: 1.527 GP. Với một số lượng lớn các mạng đài thông tin vô tuyến điện và thiết bị vô tuyến điện đang hoạt động trên địa bàn, đòi hỏi việc tăng cường công tác quản lý nhà nước ngày càng cao. Đặc biệt là công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đã được Trung tâm và các Sở quan tâm chủ động thực hiện, nâng cao chất lượng công tác quản lý tần số trên địa bàn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhận định: Quản lý tần số vô tuyến điện là lĩnh vực kỹ thuật chuyên môn sâu, nắm giữ nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng, giá trị cao, tác động tới sự phát triển của các ngành sử dụng thông tin vô tuyến cũng như thông tin di động, phát thanh, truyền hình, hàng không, hàng hải. Tần số vô tuyến điện có tác động lớn đối với nhiều ngành, lĩnh vực, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và quyền lợi quốc gia về tần số tần vô tuyến điện. Đồng chí đánh giá cao vai trò và những kết quả đạt được của Cục Tần số vô tuyến điện nói chung, công tác phối hợp quản lý của Trung tâm TSVTĐKV6 và các Sở TT&TT trong khu vực trong năm 2017 nói riêng đã đưa hoạt động sử dụng tần số vô tuyến điện ngày càng đi vào nề nếp. Trong thời gian tới, Trung tâm và các Sở cần phát huy để giải quyết những khó khăn, tồn tại trong công tác quản lý tần số trong năm qua, tiếp tục thực hiện quản lý tốt việc sử dụng tần số trên địa bàn các tỉnh; giảm thiểu các vụ việc gây can nhiễu, đảm bảo an toàn an ninh thông tin vô tuyến. 

Để triển khai thực hiện công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn năm 2018, Trung tâm TSVTĐKV6 và các Sở TT&TT đã ký kết biên bản phối hợp, trong đó tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL; tổ chức thanh tra, xử lý vi phạm, xử lý can nhiễu, phối hợp quản lý, cấp phép tần số phát thanh truyền hình và truyền thanh không dây, phương tiện nghề cá sử dụng thiết bị vô tuyến điện tầm xa HF. Đây là một trong những nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên đối với Sở TT&TT trên địa bàn các tỉnh.

Quang Hoạt

[Trở về]