Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
File âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lần 5 
Xin giới thiệu file âm thanh của Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19

File âm thanh khuyến cáo 7 thói quen!

File âm thanh hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn tại nhà!

P.TTBCXB

[Trở về]