Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh Báo chí 
 Để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh về các hoạt động thông tin, tuyên truyền báo chí trái pháp luật, gây bức xúc trong dư luận nhân dân, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo số điện thoại đường dây nóng như sau:
Số điện thoại đường dây nóng của Cục Báo chí – Bộ Thông tin và Truyền thông: 0856.282.828; Email: đuongaynongbaochi@mic.gov.vn
Số điện thoại đường dây nóng của Sở Thông tin và Truyền thông: 0232.3779.999; Email: tiepdan.stttt@quangbinh.gov.vn
[Trở về]