Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Dự án nâng cấp hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Bình 
1. Tên dự án: Đầu tư nâng cấp hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Bình

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông

3. Địa điểm đầu tư: Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình

4. Tổ chức tư vấn lập dự án: Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện – Học viên Công nghệ Bưu chính, Viễn thông Việt Nam.

5. Mục tiêu đầu tư:

- Đầu tư, nâng cấp mở rộng hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh đáp ứng nhu cầu sử dụng hộp thư của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh, đảm bảo hoạt động ổn định, thường xuyên liên tục 24/7, bảo mật cao, đáp ứng yêu cầu sử dụng hiện nay khoảng 2.000 đến 3.000 hòm thư điện tử cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh và tương lai được nâng cấp lên khoảng 5.000 đến 7.000 hòm thư điện tử.

- Đầu tư hạ tầng CNTT cho Trung tâm dữ liệu để đảm bảo duy trì hệ thống thư điện tử hoạt động thường xuyên liên tục, ổn định, chất lượng tốt; đầu tư nâng cấp hệ thống bảo mật để đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử và hệ thống mạng

6. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Đầu tư hệ thống thư điện tử:

+ Nâng cấp lên phiên bản mới có kiến trúc phân cấp theo chức năng và bảo mật;

+ Nâng cấp, bổ sung thêm các tính năng của hệ thống quản trị như chuyển đổi đơn vị, hạn chế quote, quản lý truy nhập cho hệ thống thư điện tử;

+ Nâng cấp phần mềm hệ điều hành máy chủ để đảm bảo yêu cầu quản lý và bảo mật;

+ Trang bị hệ thống máy chủ chạy song hành để đảm bảo cung cấp dịch vụ ổn định thường xuyên liên tục 24/24;

+ Đầu tư thiết bị lưu trữ để lưu trữ dữ liệu điện tử và CSDL người dùng;

+ Trang bị thiết bị bảo mật chuyên dụng cho hệ thống thư điện tử.

- Đầu tư Hạ tầng CNTT đảm bảo hoạt động và lưu trữ hệ thống thư điện tử công vụ:

+ Trang bị thiết bị chuyển mạch chính có thông lượng lớn làm thiết bị chuyển mạch cho các máy chủ và thiết bị kết nối; thiết bị chuyển mạch truy nhập cho các thiết bị và hệ thống giám sát, quản trị;

+Trang bị thiết bị tường lửa để bảo vệ hệ thống và các hệ thống thư và các hệ thống dịch vụ khác của Trung tâm dữ liệu.

+ Trang bị thiết bị cân bằng tải để cân bằng và chia tải ít nhất 02 kết nối Internet đảm bảo phân tải và dự phòng cho các dịch vụ khi kết nối Internet

7. Tổng mức đầu tư: 6.900.000.000 đồng

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước

9. Hình thức quản lý Dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý

10 Thời gian thực hiện dự án: Năm 2012-2014

11. Phân kỳ đầu tư: Dự án chia làm 02 giai đoạn:

Giai đoạn 1: (Năm 2012- 2013) với tổng kinh phí thiết bị, phần mềm và xây lắp: 3.592.000.000 đồng. Nâng cấp hệ thống thư điện tử của tỉnh; đầu tư hệ thống máy chủ và lưu trữ cho hệ thống thư điện tử gồm: 01 máy chủ, 01 thiế bị lưu trữ, 01 thiết bị bảo mật hệ thống thư; đào tạo nghiệp vụ phần mềm cho cán bộ và đào tạo chuyển giao; chuyển đổi dữ liệu.

Giai đoạn 2: (Năm 2014) Với tổng kinh phí thiết bị, phần mềm và xây lắp: 2.318.000.000 đồng. Tiếp tục đầu tư hệ thống máy chủ và lưu trữ cho hệ thống thư điện tử gồm: 02 bộ chuyển mạch SAN; đầu tư hệ thống phần mềm ảo hóa

[Trở về]