Bản in     Gởi bài viết  

ĐOÀN THANH NIÊN SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG BÌNH

 

Chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Sở Bưu chính, Viễn thông (Nay là Sở Thông tin và Truyền thông) được thành lập năm 2007. Số lượng đoàn viên của Chi đoàn thời điểm hiện tại là 33 đồng chí.

I. Ban chấp hành Chi đoàn qua các thời kỳ:

- BCH Chi đoàn Lâm thời (2007-2009):

1. Đ/c Đặng Thị Mỹ Nhàn - Bí thư

2. Đ/c Huỳnh Thị Trâm Ngọc - Phó bí thư

- BCH Chi đoàn nhiệm kỳ thứ I (2009-2012):

1. Đ/c Trần Diễm Phúc - Bí thư

2. Đ/c Nguyễn Trung Thanh - Phó bí thư

3. Đ/c Nguyễn Thành Lê - Uỷ viên

4. Đ/c Huỳnh Thị Trâm Ngọc - Uỷ viên

5. Đ/c Hoàng Thị Vân Anh - Uỷ viên

- BCH Chi đoàn nhiệm kỳ thứ II( 2012-2014):

1. Đ/c Trần Diễm Phúc - Bí thư

2. Đ/c Nguyễn Trung Thanh - Phó bí thư

3. Đ/c Nguyễn Thành Lê - Uỷ viên

4. Đ/c Huỳnh Thị Trâm Ngọc - Uỷ viên

5. Đ/c Từ Công Nghĩa Hạnh - Uỷ viên

- BCH Chi đoàn nhiệm kỳ thứ III( 2014-2017):

1. Đ/c Trần Diễm Phúc - Bí thư

2. Đ/c Từ Công Nghĩa Hạnh - Phó bí thư

3. Đ/c Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Uỷ viên

4. Đ/c Nguyễn Ngọc Linh - Uỷ viên

5. Đ/c Lê Quang Hoà - Uỷ viên

Các thành tích đạt được:

- Chi đoàn vững mạnh xuất sắc các năm: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014;

- Giấy khen của BCH Đoàn khối các cơ quan tỉnh về thành tích trong công tác đoàn và phong trào thanh niên các năm 2010, 2011, 2012

- Giấy khen của Hội liên hiệp thanh niên Quảng Bình về thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên năm 2013

- Bằng khen của Tỉnh đoàn Quảng Bình về thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của BCH Chi đoàn năm 2013

- Các Bằng khen, Giấy khen của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Quảng Bình và Đoàn khối Các cơ quan tỉnh dành cho các danh hiệu cá nhân về phong trào Sáng tạo và nghiên cứu khoa học, phong trào tình nguyện hè, tình nguyện khắc phục hậu quả bão lụt, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.


[Trở về]