Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Điểm cung cấp dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng 

ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET VÀ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

Danh sách đại lý Internet trên địa bàn

STT

Tên Đại lý Internet

Địa chỉ

Điện thoại

1

Phan Duy Tuấn

Tiểu khu 3 - TT Đồng Lê - Tuyên hóa

3684686

2

Phan Thị Hồng Xinh

Cương trung C - Tiến hóa - Tuyên hóa

3535084

3

Nguyễn Thị lành

Cương Trung A - Tiến Hoá - Tuyên Hoá

3535421

4

Nguyễn Văn Hướng

Cương Trung C - Tiến Hoá - Tuyên Hoá

3535166

5

Nguyễn Chí Thành

Khu Phố 1 - Thị Trấn Ba Đồn - Quảng Trạch

3517059

6

Trần Văn Thành

Cảnh Thượng - Xã Cảnh Dương - Quảng Trạch

3595312

7

Dương Văn An

Minh Phượng - Xã Quảng Thọ - Quảng Trạch

3315741

8

Nguyễn Hoàng Phương

Tân Phú - Xã Quảng Phú - Quảng Trạch

3315745

9

Nguyễn Ngọc Kỳ

Khu Phố 5 - Thị Trấn Ba Đồn - Quảng Trạch

3512765

10

Cao Hùng Cường

Trung Vũ - Cảnh Dương - Quảng Trạch

3315751

11

Nguyễn Việt Hùng

Xóm Cầu - Quảng Thuận - Quảng Trạch

3515803

12

Nguyễn Thị Thi

Khu Phố 2 - Thị Trấn Ba Đồn - Quảng Trạch

3518260

13

Trần Thị ái

Khu Phố 1 - Thị Trấn Ba Đồn - Quảng Trạch

3514333

14

Phạm Văn Hùng

Tân Phú - Xã Quảng Phú - Quảng Trạch

3596538

15

Phạm Đức Danh

Hải Đông - Xã Quảng Phú - Quảng Trạch

3597594

16

Nguyễn Thị Minh

Dy Luân - Quảng Tùng - Quảng Trạch

3596026

17

Trần Ngọc Long

Tk02 – Hoàn Lão - Bố Trạch

3611111

18

Phạm Thị Thu Hoài

Tk03 - Hoàn Lão - Bố Trạch

3862589

19

Hồ Tiến Dũng

Tk02 – Hoàn Lão - Bố Trạch

3612078

20

Nguyễn Quốc Thành

Tân Lý – Hải Trạch - Bố Trạch

3864572

21

Phan Thanh Tuyến

Tân Lý – Hải Trạch - Bố Trạch

3640502

22

Lê Thị Sâm

Nam Đức – Đức Trạch - Bố Trạch

3640214

23

Phạm Thị Thắm

Nội Hải – Hải Trạch - Bố Trạch

3640987

24

Hồ Chiến

Nội Hải - Hải Trạch - Bố Trạch

3641108

25

Ngô Quang Vinh

Thanh Trạch - Bố Trạch

3866579

26

Nguyễn Thị Rạng

Thanh Khê - Bố Trạch

3866217

27

Lê Xuân Long

TK4 - Bắc Lý - Đồng Hới

935295454

28

Nguyễn Hới

TK3 - Hải Thành - Đồng Hới

3842281

29

Võ Thi Thu Trang

456 Quang Trung - Nam Hồng - Phú Hải - ĐH

3855045

30

Nguyễn Quốc Khánh

TK7 - Nam Lý - Đồng Hới

902142365

31

Phạm Anh Tuấn

244 Trần Hưng Đạo - Nam Lý - Đồng Hới

3844836

32

Lê Văn Long

TK13 - Bắc Lý - Đồng Hới

3827109

33

Hoàng Viết Trung

Hà Thôn - Bảo Ninh - Đồng Hới

1665842732

34

Phạm Văn Trí

TK8 - Bắc Lý - Đồng Hới

3821420

35

Lại Tấn Lô

33 Nguyễn Phạm Tuân - Đồng Hới

985044947

36

Nguyễn Thành Nghĩa

TK8 - Đồng Phú - Đồng Hới

3840340

37

Trần Văn Thời

Tk11 - Bắc Lý - Đồng Hới

3841493

38

Hoàng Minh Đức

261 Trần Quang Khải - Đồng Phú - Đồng Hới

2211209

39

Trương Ngọc Khải

Đôồng Dương - Bảo Ninh - Đồng Hới

3842066

40

Nguyễn Văn Sơn

Nam Lý - Đồng Hới

1234322777

41

Phạm Quang Ngọc

110 - F325 - Bắc Lý - Đồng Hới

989099575

42

Võ Quang

TK4 - Hải Thành - Đồng Hới

3844387

43

Hà Thị Hồng

Thôn 3 – Vĩnh Tuy – Vĩnh Ninh – Quảng Ninh

3910694

44

Nguyễn Trung Hiếu

Thôn Tây – Võ Ninh – Quảng Ninh

3872890

45

Nguyễn Văn Đạt

Phú Lộc – Gia Ninh – Quảng Ninh

16644597560

46

Nguyễn Mạnh Hùng

Phú Lộc – Gia Ninh – Quảng Ninh

915391422

47

Phạm Thanh Biên

Dinh Mười – Gia Ninh – Quảng Ninh

986345675

48

Nguyễn Văn Thắng

Dinh Mười – Gia  Ninh – Quảng Ninh

1632156475

49

Lê Văn Tuấn

TK 4 – TT Quán Hàu – Quảng Ninh

1646473935

50

Lê Văn Thuân

TK 4 – TT Quán Hàu – Quảng Ninh

3318322

51

Hoàng Ngọc Tiến

Tân Hiền – Hiền Ninh – Quảng Ninh

919449319

52

Lê Ngọc Tuấn

Bắc Hiền – Hiền Ninh – Quảng Ninh

975860777

53

Nguyễn Văn Toàn

Quy Hậu – Liên thủy – Lệ Thủy

3883357

54

Nguyễn Văn Sơn

Thượng Giang - Kiến Giang - Lệ Thuỷ

3883590

55

Phạm Văn Chiến

Xuân Hồi - Liên thủy – Lệ Thủy

3883262

56

Nguyễn Văn Bình

Thượng Giang - Kiến Giang - Lệ Thủy

3882135

57

Trần Anh Quân

Thượng Giang - Kiến Giang - Lệ Thủy

3960716

58

Thân Quang Dũng

Phong Giang - Kiến Giang - Lệ Thủy

3964559

59

Nguyễn Minh Tâm

Phong Giang - Kiến Giang - Lệ Thủy

3965359

60

Nguyễn Thanh Cương

16 - Hoàng Diệu - Đồng Hới

 

61

Tống Chu Lai

37 Lê Thành Đồng - Đồng Hới

 

62

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Số 9 Lê Văn hưu - Đồng Hới

 

63

Võ Thị Liên

Kiến Giang - Lệ Thủy

 

64

Võ Văn Phước

Xuân Thủy - Lệ Thủy

 

65

Nguyễn Ánh Dương

Thôn 2A NT Lệ Ninh - Lệ Thủy

 

66

Phạm Thanh Sơn

Kiến Giang - Lệ Thủy

 

67

Bùi Quý Thanh

TK4 Hoàn Lão - Bố Trạch

 

68

Nguyễn Văn Cảnh

TK2 Hoàn Lão- Bố Trạch

 

69

Hoàng trung Thông

275 Hùng Vương, Khu phố 2 Ba Đồn - Quảng Trạch

 

70

Hoàng ngọc Hữu

Quảng Phong - Quảng Trạch

 

71

Nguyễn Hữu Vinh

Ba Đồn - Quảng Trạch

 

72

Nguyễn Thị Kim Ý

Quảng Thọ - Quảng Trạch

 

[Trở về]