Bản in     Gởi bài viết  
Đề xuất biện pháp giải quyết tình trạng bất cập giao thông tại Cầu Gianh 

Báo điện tử Nhân dân ngày 02/5/2017 có bài viết Bất cập giao thông tại cầu Gianh trên Quốc lộ 1A của tác giả Hương Giang, trong đó phản ánh nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Cầu Gianh thời gian qua có một phần nguyên nhân từ những bất cập về hạ tầng giao thông.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình đã có văn bản số 1442/VPUBND-XDCB ngày 09/5/2017 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh về việc kiểm tra, xử lý để đảm bảo ATGT tại Cầu Gianh.

Kết quả: Ngày 11/05/2017, Sở Giao thông Vận tải đã có Công văn số 1001/SGTVT-KCHT báo cáo kết quả phối hợp kiểm tra của các cơ quan chức năng, đồng thời đề xuất biện pháp xử lý trước mắt và lâu dài, trong đó có việc báo cáo, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét phương án xây dựng thêm 1 đơn nguyên cầu mới.

Kính thông tin với các cơ quan báo chí và bạn đọc!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[Trở về]