Bản in     Gởi bài viết  
Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phát huy hiệu quả trong cuộc sống 
Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, với nhiều hình thức phong phú, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, xuất hiện ngày càng nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 


Phòng Hồ Chí Minh của Đảng bộ xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch)

Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, 4 năm qua, các tổ chức cơ sở đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả nội dung của Chỉ thị. Qua đó, tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự cần thiết phải học tập, giữ gìn, rèn luyện về đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư được các đảng bộ, chi bộ cụ thể hóa nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị mình và coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng và trong xã hội.

Tiêu biểu như: Đảng bộ huyện Tuyên Hóa đã ban hành Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp huyện và các xã, thị trấn”; Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh cụ thể hóa về trách nhiệm nêu gương gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị; Đảng bộ thành phố Đồng Hới đã thành lập đường dây nóng của các đồng chí lãnh đạo để nhân dân kịp thời phản ánh về chất lượng, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức...

Trong những năm qua, việc quán triệt các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp ủy triển khai thực hiện khá nghiêm túc với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Các đảng bộ, chi bộ đã đưa việc học tập chuyên đề vào nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng và xây dựng kế hoạch, quy chế làm việc để mỗi cán bộ, đảng viên tự giác đăng ký rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều cấp ủy đã cụ thể hóa các chuyên đề chuyên sâu theo từng tháng, quý, gắn với học tập, liên hệ của cán bộ, đảng viên, các tổ chức cơ sở đảng.

Bên cạnh đó, việc rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng ngắn gọn, gắn với công việc hằng ngày của cơ quan, đơn vị được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm, nên đã tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; trong đổi mới lề lối, tác phong làm việc, nêu cao ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quan tâm, thông qua chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt tháng thanh niên, năm thanh niên tình nguyện, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ Quảng Bình học tập và làm theo lời Bác”... Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường học tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nội dung các môn học giáo dục công dân, văn học, lịch sử, giáo dục quốc phòng...

Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với học tập và noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào trong các buổi sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, của ngành.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về Đảng, về ý nghĩa, giá trị, vai trò của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giúp thanh niên, học sinh, sinh viên xác định cho mình mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, thiếu lành mạnh trong cuộc sống.

Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã dần đi vào nền nếp, có chiều sâu, thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực, trên địa bàn toàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, tiêu biểu như: Phong trào “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật” ở Đảng bộ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình; mô hình “Tiết kiệm” ở Đảng bộ huyện Tuyên Hóa; mô hình “Thắp sáng đường quê”, “Xây dựng giao thông nông thôn” ở Hội Cựu chiến binh xã Đại Trạch (Đảng bộ huyện Bố Trạch); mô hình “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ 7 tình nguyện” của Đoàn xã Trường Sơn, xã Võ Ninh (Đảng bộ huyện Quảng Ninh); mô hình "Hũ gạo tình thương", "Nghĩa tình đồng đội” ở Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 996 của Đảng bộ Quân sự tỉnh; phong trào 3 giỏi “Nghiệp vụ giỏi, rèn luyện giỏi, học tập giỏi” của Đảng bộ Công an tỉnh...

Thông qua các phong trào, xuất hiện ngày càng nhiều gương cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng từ cấp huyện đến Trung ương, tiêu biểu như: Thượng úy Phạm Xuân Ninh, Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Bộ đội Biên phòng tỉnh) luôn bám sát địa bàn, bắt tay chỉ việc, giúp đồng bào dân tộc Rục, dân tộc Mày ở Minh Hóa làm lúa nước; ông Nguyễn Đình Phong ở xã Quảng Thanh (Quảng Trạch), mặc dầu tuổi cao sức yếu nhưng vẫn miệt mài sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về Bác Hồ; nhà giáo ưu tú Hồ Duy Thế ở xã Phong Hóa (Tuyên Hóa) hàng năm duy trì trích một phần lương hưu của cá nhân để đóng góp vào quỹ khuyến học, khuyến tài của xã, nhằm động viên con em quê hương tích cực chăm ngoan, học giỏi; Lê Quang Toán (Trung tâm bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình), bản thân là một người khuyết tật nhưng đã có gần 10 năm làm công tác tình nguyện, từ thiện, vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp tiền và hiện vật để giúp đỡ những người tàn tật, trẻ mồ côi và người dân tộc Bru Vân Kiều; Nguyễn Xuân Việt, Chi hội trưởng chi hội nông dân, Phó Ban Mặt trận bản Khe Ngang, xã Trường Xuân (Quảng Ninh) là người có nghị lực vượt khó vươn nên trong phát triển kinh tế và đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tự nguyện hiến gần 500m2 đất ở để xây nhà văn hóa bản...

Đó là những tấm gương tiêu biểu trong hàng ngàn gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 4 năm qua ở tỉnh ta.

Bước sang năm 2015, trọng tâm việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, để tiếp tục đưa phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng sâu rộng, phát huy hiệu quả trong cuộc sống, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, cần tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Thấy rõ việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn của Đảng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài.

Coi đây là công việc thường xuyên, là trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, từ đó, gắn với việc triển khai, học tập nghiêm túc, có hiệu quả nội dung chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định về những điều đảng viên không được làm. Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, những vấn đề nổi lên gây bức xúc trong nhân dân để bàn biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm.

Thứ ba, chú trọng chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư; tiếp tục rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ kiểm tra, đánh giá, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị, để tổ chức thực hiện.

Đồng thời, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác hướng vào việc nâng cao vai trò tự giác rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên. Xây dựng kế hoạch để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự giác đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ phấn đấu cụ thể, thiết thực, theo chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị và phù hợp với nhiệm vụ, chức trách của mỗi người.

Thứ tư, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên.

Thứ năm, quan tâm làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, kịp thời phát hiện uốn nắn những hạn chế, khuyết điểm, những việc làm chưa tốt. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng nội dung chuyên đề năm 2015 trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân gắn với việc thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khoá “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về suốt đời phấn đấu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Chú ý phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tổ chức các hình thức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là công việc lâu dài và phải duy trì thường xuyên, liên tục, xem đây là một trong những giải pháp rất quan trọng để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở những kết quả đạt được, tin tưởng rằng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới sẽ đạt được nhiều kết quả tốt hơn, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Theo Báo Quảng Bình

[Trở về]