Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Đề án phát triển chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 

(Website Sở TT&TT) Ngày 09/12/2020, tại Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua Nghị quyết số 165/NQ-HĐND về Đề án phát triển chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Download Nghị quyết số 165 tại đây!
[Trở về]