Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp tết Nguyên đán 

Nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và kiểm soát các hành vi vi phạm pháp luật về da dạng sinh học, thực hiện Luật Đa dạng sinh học năm 2008 và các văn bản liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2170/UBND-TNMT ngày 31/12/2019 về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp tết Nguyên đán; sau đây là nội dung Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện cần thực hiện:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền tới công chức, viên chức, người lao động và người dân nghiêm túc thực hiện các vấn đề sau: Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh họ; không mua, bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và các sản phẩm của chúng; không săn bắn, bẫy, bắt, mua, bán, sử dụng các loài chim hoang dã, đặc biệt các loài chim hoang dã di cư; không vận chuyển, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại; thông tin kịp thời tới các lực lượng thực thi pháp luật để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo tồn các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm và vận chuyển, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

2. Trong phạm vi chức năng, thẩm quyền, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động săn bắn, bẫy, bắt, buôn bán, tiêu thụ trái phép các loài chim hoang dã trong mùa di cư; kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Cục Hải quan, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thanh tra, kiểm tra thường xuyên các nhà hàng, cơ sở kinh doanh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, các loài hoang dã di cư.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình tăng thời lượng đưa tin, phát sóng các thông điệp, phóng sự, bản tin tuyên truyền pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ động vật hoang dã và không vận chuyển, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức cho người dân về bảo tồn đa dạng sinh học; chủ động nắm bắt tình hình, tích cực tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.

                                                                                                                                                                                                                    PHÁP CHẾ

[Trở về]