Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy mạnh thực hiện chỉnh trang cáp thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
 Ngày 04/5/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý cáp thông tin treo trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch chỉnh trang cáp thông tin năm 2018. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, phát triển hạ tầng cáp thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, năm 2017 các doanh nghiệp viễn thông, điện lực đã tiến hành chỉnh trang 29 tuyến cáp trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Việc chỉnh trang thí điểm cáp thông tin trên địa bàn thành phố Đồng Hới mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng bước đầu đạt được kết quả cao, đảm bảo mỹ quan đô thị.
Năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông giao nhiệm vụ các doanh nghiệp đăng ký thực hiện chỉnh trang cáp thông tin trên địa bàn thành phố Đồng Hới và trung tâm các huyện, thị xã Ba Đồn với 59 tuyến đường, trong đó Viettel Quảng Bình có 42 tuyến, Công ty Điện lực Quảng Bình có 6 tuyến, Viễn thông tỉnh 6 tuyến và Chi nhánh truyền hình cáp SCTV 5 tuyến đường.Tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được và biểu dương các doanh nghiệp đã chủ động đăng ký thực hiện chỉnh trang cáp thông tin năm 2018. Để việc triển khai chỉnh trang đảm bảo hiệu quả tiến độ đề ra, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các Sở, ngành, UBND cấp huyện, các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 06/07/2017 của UBND tỉnh và triển khai kịp thời Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý cáp thông tin treo trên địa bàn tỉnh, tổ chức thực hiện chỉnh trang cáp thông tin của 59 tuyến đường đảm bảo chất lượng và kết thúc trước mùa mưa bão.

Quang Hoạt

[Trở về]