Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhân quyền, thông tin đối ngoại 
 Thực hiện Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhân quyền, thông tin đối ngoại trên báo chí, ngày 03/12/2020, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình phối hợp với Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về nhân quyền năm 2020. Đồng chí Hoàng Việt Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã đến dự.

 

Tại lớp tập huấn, cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác thông tin đối ngoại, phóng viên  của các cơ quan báo chí; cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành đã nghe Tiến sỹ Chu Quốc Dũng, Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô trình bày các chuyên đề: Tình hình quyền con người của Việt Nam thời gian gần đây; kỹ năng tuyên truyền về quyền con người trên báo chí; kỹ năng tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Các chuyên đề tại lớp tập huấn sẽ giúp đội ngũ cán bộ, phóng viên nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền; định hướng các nội dung và kỹ năng thông tin, tuyên truyền về các vấn đề dân chủ, nhân quyền trên báo chí; về: tăng cường thông tin giải thích, làm rõ đối với các thông tin sai lệch về Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền; đồng thời, trang bị và cập nhật những kiến thức chung về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước trong hoạt động thực thi quản lý nhà nước về nhân quyền cho báo chí và cán bộ quản lý báo chí, quản lý thông tin đối ngoại, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về nhân quyền trong tình hình mới.

 T.N

[Trở về]