Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách trang thông tin điện tử tổng hợp địa phương 

 DANH SÁCH TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Cập nhật tháng 01/2017)

STT TÊN MIỀN CƠ QUAN
CHỦ QUẢN
CƠ QUAN
THIẾT LẬP
SỐ GIẤY PHÉP ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
(0230)

1

www.haiquanquangbinh.gov.vn

Tổng cục Hải quan

Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình

Số 107/GP-TTĐT
ngày 03/8/2012

Đường Thống Nhất, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

3822566

2

qbtv.vn

UBND tỉnh Quảng Bình

Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình

Số 160/GP-TTĐT
ngày 31/10/2013

Số 54 Quang Trung, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

3822522

 

3

 

www.hivquangbinh.org.vn

Sở Y tế Quảng Bình

Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Quảng Bình

Số 169/GP-TTĐT
ngày 15/9/2011

Đường Trần Nguyên Hãn, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

3827993

 

4

 

tnmtquangbinh.gov.vn

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình

Số 113/GP-TTĐT
ngày 27/5/2010

Số 105 Hữu Nghị, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

3823810

 

5

 

www.quangbinhtourism.com.vn

Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Quảng Bình

Công ty Công nghệ và truyền thông Yomedia

Số 47/GP-TTĐT
ngày 10/3/2011

Số 01 Mẹ Suốt, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

3822169

 

6

 

hoinongdanquangbinh.org.vn

Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình

Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình

Số 01/GP-STTTT
ngày 14/5/2014

Số 02 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

2240718

 

7

 

skhdt.quangbinh.gov.vn

Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình

Số 02/GP-STTTT
ngày 22/7/2014

Số 09 Quang Trung, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

3821520

8
svhttdl.quangbinh.gov.vn Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình   Số 03/GP-STTTT
ngày 08/9/2014
Đường Hùng Vương, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 3822032
  9 ubmt.quangbinh.gov.vn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình   Số 04/GP-STTTT
ngày 08/9/2014
Số 35 Nguyễn Hữu Cảnh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

3822147

10 ldld.quangbinh.gov.vn Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Bình Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Bình Số 01/GP-STTTT
ngày 19/01/2015
Đường Thống Nhất, phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
3822368
11 stp.quangbinh.gov.vn Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình Số 02/GP-STTTT
ngày 09/02/2015
Đường Hữu Nghị, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
3822032
12 donghoi.quangbinh.gov.vn Ủy ban nhân dân tỉnh UBND thành phố Đồng Hới Số 03/GP-STTTT
ngày 26/02/2015
Số 14 Quách Xuân Kỳ, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 
13 skhcn.quangbinh.gov.vn Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ Số 04/GP-STTT
ngày 03/4/2015
Số 17A Quang Trung, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 3822808
14 thidua.quangbinh.gov.vn Sở Nội vụ Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Số 05/GP-STTTT
ngày 09/4/2015
Số 08 Hùng Vương, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 3832345
15 sngv.quangbinh.gov.vn Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình Số 06/GP-STTTT
ngày 09/4/2015
Tổ dân phố 1, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 3845308
16 botrach.quangbinh.gov.vn Ủy ban nhân dân tỉnh UBND huyện Bố Trạch Số 07/GP-STTTT
ngày 16/4/2015
Tổ dân phố 3, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 3611187
17 bqlkkt.quangbinh.gov.vn Ủy ban nhân dân tỉnh Ban Quản lý Khu kinh tế Số 08/GP-STTTT
ngày 21/5/2015
Số 117 Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 3828513
18 quangbinhuni.edu.vn Ủy ban nhân dân tỉnh Trường Đại học Quảng Bình Số 09/GP-STTTT
ngày 21/5/2015
Số 312 Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 3822010
19 dbqh.quangbinh.gov.vn   Đoàn Đại biểu Quốc hội Số 10/GP-STTTT
ngày 18/5/2015
Đường Thống Nhất, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 3842854
20 quangbinh.gov.vn Ủy ban nhân dân tỉnh Văn phòng UBND tỉnh Số 11/GP-STTTT
ngày 15/7/2015
Số 06 Hùng Vương, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 3823456
21 vpub.quangbinh.gov.vn Ủy ban nhân dân tỉnh Văn phòng UBND tỉnh Số 12/GP-STTTT
ngày 15/7/2015
Số 06 Hùng Vương, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 3823456
22 www.qbinh.vn Sở Thông tin và Truyền thông Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Số 13/GP-STTTT
ngày 30/7/2015
Số 02 Hương Giang, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 3817779
23 stnmt.quangbinh.gov.vn Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Số 14/GP-STTTT
ngày 30/7/2015
Số 105 Hữu Nghị, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình            3823801
24 snn.quangbinh.gov.vn Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 15/GP-STTTT
ngày 24/8/2015
Số 15 Quang Trung, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 3821966
25 hoichuthapdoquangbinh.gov.vn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Hội Chữ thập đỏ Quảng Bình Số 16/GP-STTTT
ngày 27/8/2015
Số 22 Phong Nha, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 3820776
26 hpn.quangbinh.gov.vn Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hội Liên hiệp phụ nữ Quảng Bình Số 17/GP-STTTT
ngày 14/9/2015
Số 38 Trần Quang Khải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 3821904
27 thuvienquangbinh.gov.vn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thư viện tỉnh Quảng Bình Số 01/GP-STTTT
ngày 16/02/2016
Đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 3822023
28 bqlcacbaitambien.vn Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới Ban Quản lý các bãi tắm biển thành phố Đồng Hới Số 02/GP-STTTT
ngày 16/02/2016
Đường Trương Pháp, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 3851243
29 www.quangbinhtourism.vn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Bình Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Quảng Bình Số 03/GP-STTTT
ngày 10/3/2016
Số 58 Nguyễn Hữu Cảnh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 3822018
30 sct.quangbinh.gov.vn Sở Công thương Quảng Bình Sở Công thương Quảng Bình Số 04/GP-STTTT
ngày 20/4/2016
Số 11 Quang Trung, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 3858933
31 conganquangbinh.gov.vn Bộ Công an Công an tỉnh Quảng Bình Số 05/GP-STTTT
ngày 24/6/2016
Số 01 Hùng Vương, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 0694100200
32 hdnd.quangbinh.gov.vn Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình Số 06/GP-STTTT
ngày 23/8/2016
Số 08 Hùng Vương, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 3822298
33 tct.quangbinh.gov.vn Tỉnh ủy - UBND tỉnh Quảng Bình Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình Số 07/GP-STTTT
ngày 10/10/2016
Tổ dân phố 4, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 3826795
34 nhcsxh.quangbinh.gov.vn Ngân hàng Chính sách xã hội Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Bình Số 08/GP-STTTT
ngày 27/10/2016
Số 58 Quang Trung, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 3823239

[Trở về]