Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử tại tỉnh Quảng Bình 
Ngày 28 tháng 4 năm 2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình đã ban hành Nghị quyết số 45/NQ-UBBC về việc công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử tại tỉnh Quảng Bình 
 Nội dung nghị quyết số 45

I. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1

1. TRẦN QUANG MINH

2. NGUYỄN TIẾN NAM

3. NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA

4. ĐOÀN THỊ THANH TÂM

5. PHẠM TRỌNG TIẾN

 

II. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2

1. NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

2. NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN

3. NGUYỄN THỊ KIM SINH

4. NGUYỄN MINH TÂM

5. VŨ ĐẠI THẮNG

 P.TTBCXB

[Trở về]