Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách cán bộ chuyên trách CNTT của các sở, ban, ngành và địa phương 

DANH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH VỀ LĨNH VỰC CNTT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

STT

Đơn vị

Họ tên

Điện thoại

Chức vụ

Ghi chú

1

Văn phòng UBND tỉnh

Hồ Văn Thành

0913549663

Phó GĐ TTTH-CB

 

2

Sở Thông tin & Truyền thông

Từ Công Nghĩa Hạnh

0942072207

Chuyên viên

 

3

Sở Công thương

Lê CôngVượng

0902997360

Chuyên viên VPS

Kiêm nhiệm

4

Sở Kế hoạch Đầu tư

Đặng Thanh Hòa

0989222303

Quản trị mạng

 

5

Sở Tài chính

Trần Ngọc Lâm

0905270585

Trưởng phòng HTKT

 

6

Ban quản lý Khu kinh tế

Trần Thị Phương Nam

0914500175

Quản trị mạng

 

7

Sở Ngoại vụ

Nguyễn Thế Huy

0912457788

Phó. CVP

Kiêm nhiệm

8

Ban dân tộc

Nguyễn Minh Tiến

0914078910

 

Kiêm nhiệm

9

Sở Lao động TB xã hội

Lê Thị Hồng Nhung

01696815967

Văn thư

kiêm nhiệm

10

Sở Giáo dục đào tạo

Lê Viết Cảm

0932.569.567

Quản trị mạng

 

11

Sở Tài nguyên Môi trường

Đoàn Công Hữu

0905266886

Quản trị mạng

 

12

Sở Nông nghiệp &Phát triển nông thôn

Lý Công Toàn

0904027237

 

Kiêm nhiệm

13

Sở Văn hóa TT Du lịch

Trần Đăng Bình

0935213688

Quản trị mạng

Kiêm nhiệm

14

Sở Y tế

Nguyễn Xuân Viễn

0919737682

 

 

15

Sở Giao thông vận tải

Thái Vĩnh Cường

0975715369

Chuyên viên

 

16

Sở Xây dựng

Hoàng Minh Phú

0906586298

Chuyên viên

 

17

Sở Tư pháp

Trần Văn Lê

0523823125

Phó Giám đốc

 

18

Thanh tra tỉnh

Trần NamVĩnh

01633483642

 

Kiêm nhiệm

19

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Hoàng Tự Quốc Hùng

0943161551

 

 

20

Vườn quốc gia phong nha kẻ bàng

Hoàng Hải Nguyên

01682566997

 

 

21

Đài Phát thanh – Truyền hình

Đoàn Công Thanh

0912359990

 

 

22

Trường Đại học Quảng Bình

Nguyễn Văn Kiểu

01222462992

Nhân viên

 

23

UB Mặt trận TQVN tỉnh

Nguyễn Đức Đồng

0935009469

Chuyên viên

Kiêm nhiệm

24

UBND huyện Quảng Ninh

Nguyễn Khắc Thạch

0905103003

Chuyên viên

 

25

UBND huyện Lệ Thủy

Phạm Hữu Thanh Bình

0973515530

Chuyên viên

 

26

UBND Thành phố Đồng Hới

Nguyễn Văn Vũ

0523841191

Quản trị mạng

 

27

UBND huyện Tuyên Hóa

Nguyễn Thị Bích Tiếm

0989741445

Chuyên viên

kiêm nhiệm

28

UBND huyện Minh Hóa

Trần Tuấn Anh

0988068068

Quản trị mạng

 

29

UBND huyện Quảng trạch

Nguyễn Quốc Hùng

0912649889

 

 

30

UBND huyện Bố Trạch

Lê Hữu Lợi

0912987029

Chuyên viên

 

31

Sở Khoa học & Công nghệ

Phạm Mạnh Hiền

0913295811

Phó.CVP

Kiêm nhiệm

32

Sở Nội vụ

Bùi Quốc Luyến

01667120470

Nhân viêm

 

[Trở về]