Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách các bộ phận chuyên trách CNTT của các sở, ban, ngành 

DANH SÁCH BỘ PHẬN CHUYÊN TRÁCH VỀ LĨNH VỰC CNTT CỦA CÁC SỞ, BAN NGÀNH

STT

Tên bộ phận

Đơn vị chủ quản

Địa chỉ

Điện thoại

1

Phòng CNTT

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Số 183A Trần Hưng Đạo - TP. Đồng Hới

(052) 3823722

2

Trung tâm tin học công báo

Văn phòng UBND tỉnh

06 Hùng Vương - TP. Đồng Hới

(052) 3823457 - 403

3

Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công

Sở Tài chính

Đường Nguyễn Trãi nối dài – TP Đồng Hới

052.3824260

4

Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

105 - Hữu Nghị - TP. Đồng Hới (Tầng 8)

(052) 2210918

5

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

02 Hương Giang – TP Đồng Hới

(052) 3917779

6

Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học - Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

17A - Quang Trung - TP Đồng Hới

(052) 3822996

7

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

Trường Đại học Quảng Bình

312 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

(052) 3819345

8

Phòng Tin học

Kho bạc nhà nước

Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới

(052) 3822128

[Trở về]
Thông báo