Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách bản tin địa phương 

DANH SÁCH BẢN TIN ĐỊA PHƯƠNG

 

STT

TÊN BẢN TIN

ĐỊA ĐIỂM
XUẤT BẢN BẢN TIN

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

SỐ GIẤY PHÉP

ĐỊA CHỈ

ĐIỆN THOẠI

1 Bản tin Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Bình Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Bình Số 05/GP-XBBT
ngày 11/3/2014
Đường Hữu Nghị, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 0232.3822047

2

Bản tin Minh Hóa

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Minh Hóa

Đinh Xuân Thông, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Minh Hóa

Số 01/GP-XBBT
ngày 10/11/2015

Thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

0232.3509215

3 Bản tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Bình Trần Quốc Việt, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Bình Số 02/GP-XBBT
ngày 28/12/2015
Tổ dân phố 10, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 0232.3822989
4 Bản tin  Khuyến học Quảng Bình Hội Khuyến học Quảng Bình Phạm Thị Bích Lựa, Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Bình Số 03/GP-XBBT
ngày 28/12/2015
Số 01 Hoàng Hoa Thám, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 0232.3821179
5 Bản tin Cựu Thanh niên xung phong Quảng Bình Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Quảng Bình

Cao Ngọc Tành, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Quảng Bình

Số 04/GP-XBBT
ngày 28/12/2015
Số 46 Hai Bà Trưng, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  
6 Bản tin Hoa cát - Tiếng nói CLB Phóng viên nhỏ Quảng Bình Nhà Thiếu nhi Quảng Bình Hà Thị Bình, Giám đốc Nhà Thiếu nhi Quảng Bình Số 05/GP-XBBT
ngày 28/12/2015
Số 01 Hùng Vương, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 0232.3829979
7 Bản tin Người cao tuổi tỉnh Quảng Bình Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Bình Đinh Minh Thử, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Bình Số 06/GP-XBBT
ngày 28/12/2015
Đường Võ Nguyên Giáp, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 0232.3500845
8 Bản tin Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Bình Phan Văn Khoa, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình Số 07/GP-XBBT
ngày 28/12/2015
Số 06 Cô Tám, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 0232.3820674
9 Bản tin Sức khỏe Quảng Bình Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Quảng Bình Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế Số 08/GP-XBBT
ngày 29/12/2015
Số 128 Hữu Nghị, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 0232.3825291
10 Bản tin Thông tin Quốc phòng - Quân sự địa phương Quảng Bình Ban Khoa học Quân sự - Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Bình Lê Văn Hợi, Trưởng Ban Khoa học Quân sự - Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Bình Số 09/GP-XBBT
ngày 29/12/2015
Số 40 Trần Quang Khải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 069785127
11 Bản tin huyện Quảng Ninh Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quảng Ninh Phạm Thị Bích Huệ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quảng Ninh Số 10/GP-XBBT
ngày 29/12/2015
Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 0232.3910415
12 Bản tin Đồng Hới Thành ủy Đồng Hới Nguyễn Văn Duệ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Hới Số 11/GP-XBBT
ngày 29/12/2015
Số 12 Quách Xuân Kỳ, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 0232.3822138
13 Bản tin Tuyên Hóa Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tuyên Hóa Nguyễn Minh Lự, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tuyên Hóa Số 12/GP-XBBT
ngày 29/12/2015
Tổ dân phố 1, Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 0232.3684161
14 Bản tin Lệ Thủy Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lệ Thủy Võ Xuân Bình, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Lệ Thủy Số 13/GP-XBBT
ngày 29/12/2015
Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 0232.3960372
15 Bản tin Thị xã Ba Đồn Ban Tuyên giáo Thị ủy Ba Đồn Cao Xuân Đức, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Ba Đồn Số 14/GP-XBBT
ngày 29/12/2015
Số 100 Hùng Vương, Tổ dân phố I, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình 0232.3518557
16 Bản tin Tư pháp Quảng Bình Sở Tư pháp Quảng Bình Nguyễn Thị Lài, Giám đốc Sở Tư Pháp Quảng Bình Số 15/GP-XBBT
ngày 30/12/2015
Số 183, đường Hữu Nghị, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 0232.3825447

17

Bản tin Tuổi trẻ

Tỉnh Đoàn Quảng Bình

Trần Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Bình

Số 16/GP-XBBT
ngày 30/12/2015

Số 01B Trần Hưng Đạo, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

0232.3822550

18 Bản tin Quảng Trạch Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quảng Trạch

Nguyễn Đình Tuận, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quảng Trạch

Số 17/GP-XBBT
ngày 22/01/2016
Số 100 Hùng Vương, Tổ dân phố I, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình 0232.3510417

 

[Trở về]