Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh mục các sản phẩm Phần mềm nguồn mở 

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM PHẦN MỀM NGUỒN MỞ SỬ DỤNG TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

TT

LOẠI

DANH MỤC SẢN PHẨM

1

Phần mềm văn phòng

OpenOffice phiên bản 3.2

2

Phần mềm thư điện tử máy trạm

Mozilla Thunderbird v.30.4

3

Phần mềm trình duyệt Web

Mozilla Firefox phiên bản 3.6.3

4

Phần mềm bộ gõ tiếng Việt

Unikey phiên bản 4.0

5

Phần mềm Hệ điều hành

Hệ điều hành máy trạm Ubuntu phiên bản 8.10

6

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

a. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL phiên bản 8.3

b. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL phiên bản 5.1

7

 

Phần mềm thư điện tử 

a. SendMail v.8.13

b. Postfix phiên bản 3.0

8

 

Hệ quản trị nội dung (Content Management System) 

a. Hệ thống quản trị nội dung Alfresco phiên bản 3.0

b. Hệ thống quản trị nội dung Drupal phiên bản 6.10

c. Hệ thống quản trị nội dung Joomla phiên bản 1.5.9

9

Hệ thống cổng thông tin điện tử (ePortal)

 Liferay phiên bản 4.0

[Trở về]