Bản in     Gởi bài viết  
Đảng ủy quân sự huyện Bố Trạch: Học và làm theo Bác bằng những việc cụ thể 
Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên giúp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thời gian qua, Đảng uỷ quân sự huyện Bố Trạch đã chú trọng tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 
Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và có hiệu quả, Đảng ủy quân sự huyện Bố Trạch đã quán triệt sâu sắc các nội dung Chỉ thị 03-CT/TW tới toàn thể cán bộ, đảng viên và chiến sỹ trong đơn vị.

Thông qua các buổi học tập, sinh hoạt, 100% cán bộ, đảng viên, chiến sỹ đã nhận thức đúng đắn ý nghĩa và tầm quan trọng đối với việc học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Từ đó, không chỉ làm chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên mà tinh thần trách nhiệm với công việc cũng được nâng lên; tác phong làm việc được rèn luyện ngày càng khoa học và hiệu quả. 

Trên cơ sở nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, bám sát các nội dung trong Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 317-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy quân sự huyện Bố Trạch đã cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm và nghị quyết hàng quý, kết luận, bổ sung nhiệm vụ hàng tháng.


Cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy Quân sự huyện Bố Trạch trồng cây xanh tạo cảnh quan trong cơ quan

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Đảng ủy quân sự huyện đã kịp thời bổ sung các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng ủy chỉ đạo các chi ủy, chi bộ ra nghị quyết, bổ sung vào nhiệm vụ lãnh đạo cấp mình; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào các hoạt động, gắn với tiêu chí xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. 

Thông qua các đợt sinh hoạt tư tưởng, sinh hoạt ngoại khóa và phong trào thi đua quyết thắng, Đảng ủy quân sự huyện đã khuyến khích, động viên tinh thần tự giác, tự nguyện của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu áp dụng các chuyên đề vào thực tiễn công việc và nhiệm vụ của bản thân. 

Bên cạnh đó, 100% đảng viên đã đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó làm cơ sở để cán bộ, đảng viên tự giác phấn đấu thực hiện và bình xét đánh giá chất lượng. Mỗi cán bộ, đảng viên đều xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và trong các buổi sinh hoạt, chi bộ đều kiểm điểm, đánh giá kết quả phấn đấu rèn luyện. Qua đó, từng cán bộ, đảng viên nhận thấy kết quả làm được và chưa làm được để có định hướng khắc phục, sửa chữa. 

Điểm nổi bật nhất trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở Đảng ủy quân sự huyện Bố Trạch là cán bộ, chiến sĩ đã tự giác xây dựng, rèn luyện cho mình tác phong làm việc khoa học, chất lượng, hiệu quả, nói đi đôi với làm, nói và làm theo nghị quyết của Đảng; làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh. 

Các cấp ủy, chỉ huy tăng cường công tác quản lý bộ đội, quản lý thời gian cả nơi làm việc và nơi cư trú nhằm kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa những biểu hiện vi phạm kỷ luật. Thông qua đó, từng cấp ủy, chỉ huy có biện pháp quản lý, giáo dục, kịp thời uốn nắn những quân nhân còn yếu, trách nhiệm còn hạn chế. Nhờ đó trong năm qua, 100% cán bộ, đảng viên đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Bên cạnh việc thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền tổ chức huấn luyện, diễn tập chiến đấu trị an; phòng chống cháy rừng, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... Đảng ủy quân sự huyện luôn giữ tốt mối quan hệ với nhân dân địa phương, giúp nhân dân phát triển kinh tế, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. 

Đặc biệt, việc làm theo Bác cũng được cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị gắn với những thói quen hàng ngày theo phương châm “mỗi ngày làm một việc tốt” như: Sử dụng tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, chi tiêu cá nhân... hay trong tổ chức lễ, tết, hội nghị. Cùng với đó, những năm qua công tác hậu phương quân đội và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ cũng luôn được đơn vị quan tâm, chỉ đạo kịp thời. 

Kết quả đạt được từ việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng giúp Đảng uỷ, Ban chỉ huy Quân sự huyện Bố Trạch hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, nhiều năm liền đơn vị đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, 7 năm liền được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Theo Báo Quảng Bình

[Trở về]