Bản in     Gởi bài viết  
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
Chiều 30-12, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết và tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 


Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Qua 4 năm triển khai, Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã được các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối thực hiện một cách nghiêm túc, với nhiều hình thức phong phú, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Đến nay, 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối đã cụ thể hóa nội dung nêu gương thành chuẩn mực đạo đức cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Các tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể đã đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên. Mặt khác, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở gắn chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh với các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ở công sở và các quy chế nội bộ khác ở các cơ quan, đơn vị thành bộ tiêu chí cụ thể để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên nhất là thế hệ trẻ được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở quan tâm chỉ đạo, thực hiện với nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực, hình thức, nội dung phong phú.

Đến nay, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã dần đi vào nề nếp, có chiều sâu, thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến. Năm 2014, các tổ chức cơ sở đảng đã biểu dương, khen thưởng 57 tập thể và 235 cá nhân. Nhờ vậy, đã động viên, cổ vũ được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng học tập và làm theo Bác, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Tuy nhiên, việc thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vẫn còn tồn tại một số hạn chế: một số cơ quan, đơn vị chưa chú trọng rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức sát với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ở một số cấp ủy cơ sở còn chưa thường xuyên, hình thức chưa phong phú, tính giáo dục chưa sâu sắc…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đạt được trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh một số việc cần chú trọng, như: việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải trở thành một việc làm thường xuyên, phải cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Muốn vậy, cán bộ, Đảng viên phải thực sự sâu sát, phải là tấm gương “nói đi đôi với làm”; Đảng ủy Khối phát huy vai trò trong tuyên truyền, giáo dục, từ đó, tạo hiệu quả thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ; kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề nảy sinh về tư tưởng, từ đó, củng cố thêm niềm tin trong nhân dân.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tặng giấy khen cho 44 tập thể và 75 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo Báo Quảng Bình

[Trở về]