Bản in     Gởi bài viết  
Đảng bộ xã Hóa Hợp: Những chuyển biến tích cực trong làm theo tấm gương của Bác 
Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hầu hết các cán bộ, đảng viên xã Hóa Hợp (Minh Hóa) đều được phổ biến, quán triệt sâu sắc các nội dung trong Chỉ thị và áp dụng vào công việc cụ thể hàng ngày, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. 
Để việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa, Đảng bộ xã Hóa Sơn đã chú trọng công tác tuyên truyền và nêu gương trong cán bộ, đảng viên với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Cụ thể, Đảng bộ xã đã triển khai việc nghiên cứu, học tập quán triệt nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; đồng thời, thường xuyên đưa các nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt của tổ chức đảng, đoàn thể. Qua đó, cán bộ, đảng viên đã lựa chọn việc làm cụ thể để làm theo tấm gương đạo đức, tác phong cách mạng của Bác.

Trong sinh hoạt hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề làm theo Bác, các chi bộ đảng đều chọn được các chủ đề sát với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị như: “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng”, “Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên”, “Nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư, vụ việc” trên địa bàn... Bên cạnh đó, trong quá trình sinh hoạt, các chi bộ luôn gắn việc đánh giá công tác chuyên môn của từng cán bộ, đảng viên với ý thức tự phê bình và phê bình, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, phải được thực hiện thường xuyên. 

 


Diện mạo nông thôn xã Hóa Hợp đã từng bước khởi sắc.

Đồng chí Đinh Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Hóa Hợp cho biết, trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Đảng uỷ xã đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường mở rộng dân chủ trong Đảng, quan tâm đến việc nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhờ vậy, những vấn đề tiêu cực, vi phạm đạo đức, nhất là đối với cán bộ, đảng viên đã được giải quyết, làm rõ. Đảng uỷ cũng kịp thời đôn đốc, nhắc nhở những cá nhân chưa thực hiện tốt nhiệm vụ để tiếp tục phấn đấu, khắc phục, đồng thời biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi người trong làm theo Bác.

Nhờ vậy, đã có tác dụng nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, cán bộ đảng viên, góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệu vụ chính trị của địa phương mà trọng tâm là công tác phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Cũng theo Bí thư Đảng ủy Đinh Thanh Hải, sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 03, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn xã đã dần đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương, cơ sở, từng tổ chức, đơn vị với quyết tâm chuyển từ “học tập” sang “làm theo”.

Qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý thức tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị, những vấn đề tiêu cực và những vấn đề nảy sinh về tư tưởng, những vấn đề nổi lên gây bức xúc trong nhân dân từng bước được giải quyết, góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng ủy, chính quyền xã.

Đảng bộ xã Hóa Hợp luôn xác định việc học tập và làm theo Bác phải tập trung vào những vấn đề trọng tâm và những lĩnh vực có nhiều khó khăn, vướng mắc, có nhiều tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, cũng như đời sống nhân dân để lãnh đạo, quyết tâm thực hiện. Nhờ đó, nhiều phong trào, mô hình hay, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác đã xuất hiện.

Trên mặt trận kinh tế xuất hiện ngày càng nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả như: Mô hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ của gia đình anh Phan Văn Minh (thôn Tân Tiến); mô hình chăn nuôi lợn nái của gia đình anh Đinh Phường Đông (thôn Tân Lợi); mô hình nuôi ong lấy mật của gia đình anh Đinh Trọng Chính (thôn Tân Lợi) cùng rất nhiều điển hình khác về phát triển trồng rừng, trồng cây nguyên liệu. Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới, có nhiều cán bộ, đảng viên, hội viên, nhân dân ở các thôn trong toàn xã đã nêu gương hiến đất, hiến cây cối, di dời hàng rào, đóng góp công sức để làm đường giao thông nông thôn, làm thủy lợi...

Có thể nói, qua 4 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác theo tinh thần Chỉ thị 03, cấp ủy, chính quyền xã Hóa Hợp đã có sự chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, điều hành trên mọi lĩnh vực; cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến rõ rệt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Các cuộc họp của cấp ủy, chính quyền luôn được tiến hành đúng giờ, ngắn gọn và chất lượng hơn; cán bộ ở bộ phận hành chính có thái độ ân cần, kính trọng, lễ phép khi tiếp xúc với nhân dân, giải quyết công việc nhanh chóng, các khoản thu, chi đều được công khai, minh bạch, đúng mục đích...

Hàng năm, việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của xã luôn đạt chỉ tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực, công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo từ 55,39% năm 2011, đến nay giảm xuống còn 18,58%. Nhiều năm liền, Đảng bộ xã đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Đặc biệt, Đảng bộ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Đây chính là nguồn động viên khích lệ lớn cho Đảng bộ xã trong lãnh đạo thực hiện các mục tiêu xây dựng và phát triển quê hương trong giai đoạn mới.

“Phát huy những kết quả đã được, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác sâu rộng hơn nữa trong toàn Đảng bộ; đồng thời, triển khai nhân rộng mô hình, cách làm hay về việc học tập và làm theo Bác để tạo sức lan tỏa rộng khắp trong toàn Đảng bộ và nhân dân xã Hóa Hợp”, Bí thư Đảng ủy xã Đinh Thanh Hải nói.

Theo Báo Quảng Bình

[Trở về]