Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Đảm bảo ATANTT phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 

Ngày 02/3/2016, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã có văn bản số 155/STTTT-BCVT gửi các doanh nghiệp hoạt động bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh yêu cầu thực hiện các biện pháp đảm bảo tuyệt đối thông tin liên lạc thông suốt và an toàn hạ tầng mạng lưới trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Download Công văn của Sở TT&TT tại đây!

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 07/5/2016.

PHÒNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

[Trở về]