Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Đảm bảo an toàn an ninh thông tin dịp diễn ra Đại hội XII của Đảng và Tết Nguyên Đán Bính Thân 

Để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt và an toàn hạ tầng mạng lưới, dịch vụ bưu chính, viễn thông trong dịp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12  và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã ban hành Công văn số 45/STTTT-BCVT ngày 15/01/2016 gửi các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông hoạt động trên địa bàn.

Download file Công văn tại đây!

Sở TT&TT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện, tổng hợp tình hình và gửi báo cáo nhanh bằng văn bản và file điện tử về Sở Thông tin và Truyền thông trước 11h00 các ngày 05/02/2016 và ngày 11/02/2016 (ngày 27 tháng Chạp và ngày mồng 04 Tết Bính Thân), qua địa chỉ email: stttt@quangbinh.gov.vn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

PHÒNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

[Trở về]