Bản in     Gởi bài viết  
CV số 1480/UBND-VX ngày 27/12/2013 về việc tăng cường công tác bảo mật an toàn hệ thống thông tin mạng nội bộ trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Bình 
 Tải file tại đây.
[Trở về]